Nhận làm Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế năm 2018 cho các Doanh nghiệp đã nộp báo cáo thuế nhưng chưa làm sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

Chi phí hợp lý - Tư vấn tận tình.

Liên hệ để được phục vụ: 0815 777 229 (A. Thừa)