Nhận làm báo cáo tiêu thụ, giá thành, lương, trích lương, chi phí, bán hàng, kết quả bán hàng

  • 13 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1

  Ms.Hà - 0973.887.643
  Kinh nghiệm làm Kế Toán cho các doanh nghiệp, chuyên môn vững vàng.
  Từng nhận làm nhiều Báo cáo thực tập tốt nghiệp các đề tài: Vốn bằng tiền, Phải thu, phải trả, TSCĐ, xdkqkd, kế toán chi phí và tính giá thành, lương và các khoản trích theo lương .... chuyên ngành kế toán. Nhận làm bài theo yêu cầu ( Yêu cầu hoàn thiện bài theo
  số liệu do khách hàng yêu cầu hoặc xin dấu, số liệu nếu khách hàng không muốn bậntâm tới bài kế toán)
  Báo cáo, luận văn được làm
  trọn gói từ báo cáo chi tiết cho đến hoàn thiện được giáo viên hướng dẫn chấp nhận.
  Đảm bảo thời gian. Nhận làm gấp.
  Liên hệ: Nhắn tin vào số điện thoại: 0973.887.643 hoặc gửi tin gmail: duongthiha792@gmail.com
  Các bạn cho biết Tên, tên trường, tên đề tài, số lượng trang của bài báo cáo, thời gian nhận bài để mình biết và sắp xếp thời gian rồi báo các bạn nhé.


  iframe: approve:
  • 13 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #2
  Ms.Hà - 0973.887.643
  Kinh nghiệm làm Kế Toán . Từng làm nhiều Báo cáo thực tập tốt nghiệp các đề tài: Vốn bằng tiền, Phải thu, phải trả, TSCĐ, xdkqkd, kế toán chi phí và tính giá thành, lương và các khoản trích theo lương .... chuyên ngành kế toán.
  Đảm bảo thời gian. Nhận làm gấp.
  Liên hệ: Nhắn tin vào số điện thoại: 0973.887.643 hoặc gửi tin gmail: duongthiha792@gmail.com
  Các bạn cho biết Tên, tên trường, tên đề tài, số lượng trang của bài báo cáo, thời gian nhận bài để mình biết và sắp xếp thời gian rồi báo các bạn nhé.

  iframe: approve:
  • 13 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #3
  Ms.Hà - 0973.887.643
  Kinh nghiệm làm Kế Toán cho các doanh nghiệp, chuyên môn vững vàng.
  Từng nhận làm nhiều Báo cáo thực tập tốt nghiệp các đề tài: Vốn bằng tiền, Phải thu, phải trả, TSCĐ, xdkqkd, kế toán chi phí và tính giá thành, lương và các khoản trích theo lương .... chuyên ngành kế toán.
  Nhận làm báo cáo, luận văn
  trọn gói từ báo cáo chi tiết cho tới khi duyệt hoàn thiện.
  Nhận làm báo cáo luận văn theo
  số liệu khách hàng yêu cầu hoặc xin dấu, số liệu với những ai bận bịu không dành thời gian cho báo cáo.
  Đảm bảo thời gian. Nhận làm gấp.
  Liên hệ: Nhắn tin vào số điện thoại: 0973.887.643 hoặc gửi tin gmail: duongthiha792@gmail.com
  Các bạn cho biết Tên, tên trường, tên đề tài, số lượng trang của bài báo cáo, thời gian nhận bài để mình biết và sắp xếp thời gian rồi báo các bạn nhé.


  iframe: approve:
  • 13 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #4
  Ms.Hà - 0973.887.643
  Kinh nghiệm làm Kế Toán cho các doanh nghiệp, chuyên môn vững vàng.
  Từng nhận làm nhiều Báo cáo thực tập tốt nghiệp các đề tài: Vốn bằng tiền, Phải thu, phải trả, TSCĐ, xdkqkd, kế toán chi phí và tính giá thành, lương và các khoản trích theo lương .... chuyên ngành kế toán.
  Nhận làm báo cáo, luận văn
  trọn gói từ báo cáo chi tiết cho tới khi duyệt hoàn thiện.
  Nhận làm báo cáo luận văn theo
  số liệu khách hàng yêu cầu hoặc xin dấu, số liệu với những ai bận bịu không dành thời gian cho báo cáo.
  Đảm bảo thời gian. Nhận làm gấp.
  Liên hệ: Nhắn tin vào số điện thoại: 0973.887.643 hoặc gửi tin gmail: duongthiha792@gmail.com
  Các bạn cho biết Tên, tên trường, tên đề tài, số lượng trang của bài báo cáo, thời gian nhận bài để mình biết và sắp xếp thời gian rồi báo các bạn nhé.


  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO