Bố em năm nay 52 tuổi

Đã có 30năm kinh nghiệm làm kế toán - kế hoạch, 20 năm kế toán trưởng
Đã làm kế toán trưởng các loại hình doanh nghiệp : cơ khí tàu thuyền, cơ điện lạnh, xây dựng công nghiệp và dân dụng, tư vấn đầu tư thiết kế, xây dựng và tàu thuyền

Cần nhận việc làm báo cáo thuế, tài chính, dự án đầu tư ngoài giờ - về nhà

Liên hệ : 0913566798 (A.Luyên) - Hộ khẩu hà nội