Hiện mình là sinh viên trường DH Ngoại ngữ- DHQGHN khoa sư phạm tiếng pháp. Mình đã có kinh nghiệm dạy mấy năm và hiện tại đang dạy ở đại sứ quán. Mình nhận dạy mọi lứa tuổi và ôn thi các cấp. Hiện tại mọi cấp mình đều có lớp dạy và ai có nhu cầu học cùng đều có thể đăng kí. Ngoài ra mình còn nhận dạy ôn thi phỏng vấn v....v
Xin vui lòng liên hệ qua số: 01268268000
(vui lòng không liên hệ qua trang web này)
Cảm ơn