Em là sv SP ngành Tiểu học. E nhận gia sư cho các bé từ lớp 2 - 5. Phụ huynh nào có nhu cầu xin liên hệ sdt 0966072699