Bạn có nhu cầu đổi tiền đi chùa - lì xì tết. Mình có mọi mệnh giá bạn order trước rồi mình liên lạc lại nhé.
Mức phí của mình.
- Tiền 500 1 tập là 75k
- Tiền 1000, 2000 mức phí là 9%. Ví dụ 1 tập mệnh giá 1000 có giá trị 100.000VND thì phí sẽ là 9.000 VND
- Tiền 5000 phí là 8%
- Tiền 10.000 và 20.000 phí là 5.5%
- Tiền 50.000 thì phí là 5%
- Tiền 100.000 thì phí là 4%.
Có gi pm yahoo hungld_87@yahoo.com
Mobile: 0996.19.1987