Mình vừa du học ở Đức về.

Nhận dạy thêm tiếng Đức, dịch thuật và đánh máy tài liệu tiếng Đức cũng như hướng dẫn viên tiếng Đức.

Ai có nhu cầu thì liên hệ với mình nhé:

Liên hệ:
dayhoctiengduc@gmail.com