Nhận dạy khiêu vũ Cơ Bản cho cá nhân, tập thể sau giờ hành chính (từ 18h)
Hướng dẫn các vũ điệu mọi lứa tuổi yêu thích: Rumba, Cha cha, samba, jive, tango, van, salsa, mambo, bachata...
Mọi chi tiết xin liên hệ: Hằng, 01679295648.