Các mẹ có nhu cầu bổ túc kiên thức, ôn tập môn VĂN cho con từ lớp 5 đến lớp lớp 12 thì liên hệ theo số : 0983719005
thông tin cá nhân : NGUYỄN TIẾN DŨNG
SINH VIÊN NĂM THỨ 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI.
trân trọng cảm ơn !