Nam, nghiêm túc, cẩn thận, kinh nghiệm làm gia sư từ khi là sinh viên ĐH Bách Khoa đến nay được 15 năm

Liên hệ : 093 hai 0 hai 1 sáu 3 chín

Cảm ơn các bạn!