Trại nhím lớn nhất Bình Dương
Từ tháng 6/2016, mỗi tháng chúng tôi đều đặn xuất trại 20 cặp nhím giống + 50 con nhím thịt + 20 con nhím dược thảo
Chúng tôi sẵn sàng cung cấp nhím giống , nhím thịt, nhím dược thảo....
Hợp tác mở tiếp các trang trại nhím cơ sở
Liên hệ: 0913142738, Thuận An, Bình Dương