Nhận thực hiện các dịch vụ quảng cáo, truyền thông theo ngân sách hiện tại của khách hàng

  • 26 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1

  Xin chào.
  Bạn là chủ doanh nghiệp vừa hay nhỏ, mới thành lập hay đã hoạt động lâu năm, tất cả không quan trọng, chỉ cần bạn tạo ấn tượng với khách hàng mới và niềm tin lâu dài với khách hàng cũ qua một số công cụ quảng bá thương hiệu hay loại hình dịch vụ công ty đang hoạt động. Điển hình như thành lập website, thiết kế tờ rơi, brochure, vật phẩm quảng cáo, thiết kế profile công ty hay đơn giản là viết bài PR, nghĩ ra một slogan mới cho công ty, ý tưởng nội dung cho một chương trình nào đó, có khi chỉ là concept cho bộ thiệp đám cưới... Hãy gọi đến số 098 853 3351 (Vân Anh) để được tư vấn cụ thể những dịch vụ về quảng cáo mà công ty hay doanh nghiệp bạn quan tâm.

  1. Dịch vụ copywriter: viết bài PR, sáng tạo slogan, viết nội dung quảng cáo trên nhiều kênh truyền thông, quảng cáo.
  2. Dịch vụ thiết kế quảng cáo: Thiết kế bao bì, vật phẩm quảng cáo, ấn phẩm quảng cáo, thiết kế và cài đặt chương trình website.
  3. Dịch vụ tổ chức sự kiện: Tư vấn và lên ý tưởng chương trình phù hợp với ngân sách hiện tại của khách hàng, Thiết kế và thực hiện chương trình theo ngân sách hiện tạo của khách hàng.


  Hotline: 098 853 3351 gặp Vân Anh
  Email: vananh1212@gmail.com


  iframe: approve:
  • 26 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #2
  Xin chào.
  Bạn là chủ doanh nghiệp vừa hay nhỏ, mới thành lập hay đã hoạt động lâu năm, tất cả không quan trọng, chỉ cần bạn tạo ấn tượng với khách hàng mới và niềm tin lâu dài với khách hàng cũ qua một số công cụ quảng bá thương hiệu hay loại hình dịch vụ công ty đang hoạt động. Điển hình như thành lập website, thiết kế tờ rơi, brochure, vật phẩm quảng cáo, thiết kế profile công ty hay đơn giản là viết bài PR, nghĩ ra một slogan mới cho công ty, ý tưởng nội dung cho một chương trình nào đó, có khi chỉ là concept cho bộ thiệp đám cưới... Hãy gọi đến số 098 853 3351 (Vân Anh) để được tư vấn cụ thể những dịch vụ về quảng cáo mà công ty hay doanh nghiệp bạn quan tâm.

  1. Dịch vụ copywriter: viết bài PR, sáng tạo slogan, viết nội dung quảng cáo trên nhiều kênh truyền thông, quảng cáo.
  2. Dịch vụ thiết kế quảng cáo: Thiết kế bao bì, vật phẩm quảng cáo, ấn phẩm quảng cáo, thiết kế và cài đặt chương trình website.
  3. Dịch vụ tổ chức sự kiện: Tư vấn và lên ý tưởng chương trình phù hợp với ngân sách hiện tại của khách hàng, Thiết kế và thực hiện chương trình theo ngân sách hiện tạo của khách hàng.


  Hotline: 098 853 3351 gặp Vân Anh
  Email: vananh1212@gmail.com


  iframe: approve:
  • 26 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #3
  Xin chào.
  Bạn là chủ doanh nghiệp vừa hay nhỏ, mới thành lập hay đã hoạt động lâu năm, tất cả không quan trọng, chỉ cần bạn tạo ấn tượng với khách hàng mới và niềm tin lâu dài với khách hàng cũ qua một số công cụ quảng bá thương hiệu hay loại hình dịch vụ công ty đang hoạt động. Điển hình như thành lập website, thiết kế tờ rơi, brochure, vật phẩm quảng cáo, thiết kế profile công ty hay đơn giản là viết bài PR, nghĩ ra một slogan mới cho công ty, ý tưởng nội dung cho một chương trình nào đó, có khi chỉ là concept cho bộ thiệp đám cưới... Hãy gọi đến số 098 853 3351 (Vân Anh) để được tư vấn cụ thể những dịch vụ về quảng cáo mà công ty hay doanh nghiệp bạn quan tâm.

  1. Dịch vụ copywriter: viết bài PR, sáng tạo slogan, viết nội dung quảng cáo trên nhiều kênh truyền thông, quảng cáo.
  2. Dịch vụ thiết kế quảng cáo: Thiết kế bao bì, vật phẩm quảng cáo, ấn phẩm quảng cáo, thiết kế và cài đặt chương trình website.
  3. Dịch vụ tổ chức sự kiện: Tư vấn và lên ý tưởng chương trình phù hợp với ngân sách hiện tại của khách hàng, Thiết kế và thực hiện chương trình theo ngân sách hiện tạo của khách hàng.


  Hotline: 098 853 3351 gặp Vân Anh
  Email: vananh1212@gmail.com


  iframe: approve:
  • 26 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #4
  Xin chào.
  Bạn là chủ doanh nghiệp vừa hay nhỏ, mới thành lập hay đã hoạt động lâu năm, tất cả không quan trọng, chỉ cần bạn tạo ấn tượng với khách hàng mới và niềm tin lâu dài với khách hàng cũ qua một số công cụ quảng bá thương hiệu hay loại hình dịch vụ công ty đang hoạt động. Điển hình như thành lập website, thiết kế tờ rơi, brochure, vật phẩm quảng cáo, thiết kế profile công ty hay đơn giản là viết bài PR, nghĩ ra một slogan mới cho công ty, ý tưởng nội dung cho một chương trình nào đó, có khi chỉ là concept cho bộ thiệp đám cưới... Hãy gọi đến số 098 853 3351 (Vân Anh) để được tư vấn cụ thể những dịch vụ về quảng cáo mà công ty hay doanh nghiệp bạn quan tâm.

  1. Dịch vụ copywriter: viết bài PR, sáng tạo slogan, viết nội dung quảng cáo trên nhiều kênh truyền thông, quảng cáo.
  2. Dịch vụ thiết kế quảng cáo: Thiết kế bao bì, vật phẩm quảng cáo, ấn phẩm quảng cáo, thiết kế và cài đặt chương trình website.
  3. Dịch vụ tổ chức sự kiện: Tư vấn và lên ý tưởng chương trình phù hợp với ngân sách hiện tại của khách hàng, Thiết kế và thực hiện chương trình theo ngân sách hiện tạo của khách hàng.


  Hotline: 098 853 3351 gặp Vân Anh
  Email: vananh1212@gmail.com


  iframe: approve:
  • 26 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #5
  Xin chào.
  Bạn là chủ doanh nghiệp vừa hay nhỏ, mới thành lập hay đã hoạt động lâu năm, tất cả không quan trọng, chỉ cần bạn tạo ấn tượng với khách hàng mới và niềm tin lâu dài với khách hàng cũ qua một số công cụ quảng bá thương hiệu hay loại hình dịch vụ công ty đang hoạt động. Điển hình như thành lập website, thiết kế tờ rơi, brochure, vật phẩm quảng cáo, thiết kế profile công ty hay đơn giản là viết bài PR, nghĩ ra một slogan mới cho công ty, ý tưởng nội dung cho một chương trình nào đó, có khi chỉ là concept cho bộ thiệp đám cưới... Hãy gọi đến số 098 853 3351 (Vân Anh) để được tư vấn cụ thể những dịch vụ về quảng cáo mà công ty hay doanh nghiệp bạn quan tâm.

  1. Dịch vụ copywriter: viết bài PR, sáng tạo slogan, viết nội dung quảng cáo trên nhiều kênh truyền thông, quảng cáo.
  2. Dịch vụ thiết kế quảng cáo: Thiết kế bao bì, vật phẩm quảng cáo, ấn phẩm quảng cáo, thiết kế và cài đặt chương trình website.
  3. Dịch vụ tổ chức sự kiện: Tư vấn và lên ý tưởng chương trình phù hợp với ngân sách hiện tại của khách hàng, Thiết kế và thực hiện chương trình theo ngân sách hiện tạo của khách hàng.


  Hotline: 098 853 3351 gặp Vân Anh
  Email: vananh1212@gmail.com


  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO