Thịnh Phong sản xuất trực tiếp và phân phối các dòng gói hút ẩm silicagel và active Clay.
Chùng tôi sản xuất tất cả các size : 1,2,3,.... 1000 gram
Chuyên sử dụng cho các ngành xuất khẩu : may mặc, giày dep, gỗ, điện tử, thực phẩm, dược phẩm...
Mỗi sản phẩn đều có tiêu chuẩn đánh giá riêng với mỗi ngành nghề
Vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn và báo giá.