• Tiền khi cho vay là bạn hữu, khi đòi lại là kẻ thù
  • Họ đứng khi cho vay tiền và phải qùy khi đòi lại
  • Họ giúp bạn chỉ vì một mục đích, chậm triển khai là kỳ vọng bạn sở hữu thể sống thấp hơn

https://www.youtube.com/watch?v=M266CC-aLQo