Ở Hà Nội vừa mới có trường quốc tế dạy về Quản trị Khách sạn. Mình mới nhận được thư mời tham dự hội thảo của trường này ở Golden Westlake ngày 23/6. Có ai biết gì về trường này không?