Mua phương pháp hạch toán kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, mới nhất


PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, VỪA VÀ NHỎ, HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT
Mã sách: hạch toán kế toán
Tác giả Bộ tài chính
Nhà xuất bản: Lao Động
Năm xuất bản năm 2011
Số trang 500.00
Giá bìa: 325,000 VNĐ
Giá bán 325,000 VNĐ


HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA, NHỎ
VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HIỆN HÀNHKế toán là công việc cực kỳ quan trọng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Trong những năm qua, Quốc hội đã thông qua Luật kế toán và Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản để thống nhất quản lý và tạo khung pháp lý để các doanh nghiệp thực hiện. Và chi tiết nhất là Bộ Tài chính đã ban hành “chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa” áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần từ công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã. Hệ thống kế toán mới dễ áp dụng, phản ánh minh bạch tình hình hoạt động của doanh nghiệp; dễ kiểm tra, kiểm soát. Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành nhiều quy định mới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh tế ổn điňnh như:
TT số 63/2011/TT-BTC ngày 13-5-2011 quy định về việc áp dụng thí điểm chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện;


TT số 52/2011/TT-BTC ngày 22-4-2011 hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011;


TTLT số 05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 31-3-2011 hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa;


QĐ số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10-1-2011 ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại;


NĐ số 39/2011/NĐ-CP ngày 26-5-2011 sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán… Để giúp cho bạn đọc nghiên cứu nắm vững và vận dụng đúng đắn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ,


Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: “HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP VỪA, NHỎ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HIỆN HÀNH”.Nội dung của cuốn sách "HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN" bao gồm những phần chính sau


Phần I. Hướng dẫn phương pháp hạch toán kế toán – tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa;


Phần II. Hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;


Phần III. Hệ thống chế độ chứng từ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;


Phần IV. Danh mục chế độ sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phần V. S ơ đồ kế toán các nghiệp vụ kinh tế dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;


Phần VI. Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán;


Phần VII. Quy định mới nhất về chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2011

Liên hệ: Hà Trinh: 0926 98 58 68
Giao sách tận nơi miễn phí trên toàn quốc
Web:
sachhanoi.net