Hướng dẫn chi tiết ghi tờ khai XNK mới 2013 – 2014 mới nhất áp dụng 19-5-2013
350,000 VNĐ
Nguyên tắc phân loại hàng hóa xuất khẩu, hướng dẫn chi tiết ghi tờ khai XNK mới 2013 – 2014
Liên hệ mua sách: 04 8589.8468 Hotline : 0983 54 5050
Nhằm giúp doanh nghiệp có tài liệu thống nhất để tra cứu những quy định mới nhất về lĩnh vực xuất nhập khẩu, hướng dẫn cách ghi tờ khai mới, phân loại hàng hóa, chứng nhận xuất xứ, quy định tạm nhập tái xuất và các thủ tục hải quan mới năm 2013-2014… cũng như nắm bắt những thông tư nghị định mới kịp thời áp dụng cho công việc, NXB tài chính đã cho ban hành tài liệu:
NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU -HƯỚNG DẪN CHI TIẾT GHI TỜ KHAI XNK MỚI 2013-2014 -CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ – TẠM NHẬP TÁI XUẤT -THỦ TỤC HẢI QUAN TOÀN TẬP & BIỂU MẪU KÊ KHAI

PHẦN 1. Hướng Dẫn Phân Loại Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu
PHẦN 2. Hướng Dẫn Mới Khai Báo Chi Tiết Về Hàng Tạm Nhập – Tái Xuất
PHẦN 3. Hướng Dẫn Về Khai Hải Quan
PHẦN 4. Hướng Dẫn Khai Báo Chi Tiết Về Hàng Hoá Xnk Thương Mại
PHẦN 5. Hướng Dẫn Khai Báo Chi Tiết Về Hàng Hoá Xuất Nhập Khẩu Tại Chỗ
PHẦN 6. Hướng Dẫn Khai Báo Chi Tiết Về Hàng Hoá Gia Công
PHẦN 7. Hướng Dẫn Khai Báo Chi Tiết Về Hàng Hoá Sản Xuất Xuất Khẩu
PHẦN 8. Hướng Dẫn Khai Báo Chi Tiết Về Hàng Hoá Chuyển Cửa Khẩu
PHẦN 9. Hướng Dẫn Khai Báo Chi Tiết Về Hàng Dán Tem Nhập Khẩu & * Danh Mục Mặt Hàng Phải Dán Tem Nhập Khẩu
PHẦN 10. Hướng Dẫn Khai Báo Chi Tiết Về Hàng Phi Mậu Dịch- Quà Biếu
PHẦN 11. Thủ Tục Thành Lập Kho Ngoại Quan
PHẦN 12. Hướng Dẫn Về Khu Chế Xuất – Doanh Nghiệp Chế Xuất
PHẦN 13. Quy Định Pháp Luật Mới Dành Cho Lĩnh Vực Xuất Nhập Khẩu Năm 2013

Đặt mua sách vui lòng liên hệ: Hotline : 0983 54 5050 Điện thoại: 04 8589.8468
Website: www.nhasachhanoi.com ; Email : nhasachhanoi68@gmail.com

Giao hàng miễn phí toàn quốc
Đặc biệt giao hàng nhanh trong vòng 30 phút tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh