Mua bộ luật lao động chính sách tiền lương 2012


Bộ luật lao động chính sách tiền lương năm 2012, mới nhất

Nhà xuất bản : Lao đông - Xã hội
Mã sách: bộ luật lao động
Trạng thái: 2012
Giá: 325,000 vnđ
Trước thuế: 325,000 vnđ

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG 2012

PHỤ CẤP, BẢO HIỂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

NĂM 2012

Theo Nghị định 14/2012/NĐ-CP ngày 07-03-2012 của Chính Phủ

( Áp dụng 1-05-2012)Cải cách tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm, điều kiện làm việc của người lao động ... là những vấn đề được Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn như hiện nay. Thực hiện tốt các chế độ đãi ngộ, làm việc cho người lao động sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tạo điều kiện tăng trưởng kinh tế. Chính phủ, Bộ Lao động thương binh xã hội và các bộ ngành liên quan thời gian qua đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới về lĩnh vực nói trên như: Nghị định 14/2012/NĐ-CP ngày 07-03-2012 Về sửa đổi điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, Quyết định 224/QĐ-LĐTBXH ngày 27-02-2012 Về ban hành chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2012, Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19-01-2012 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 04-7-2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập, Quyết định 71/QĐ-KTNN ngày 09-02-2012 Ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ,.. và nhiều văn bản quan trọng khác.

Để giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân kịp thời nắm bắt được những quy định mới về lĩnh vực quan trọng nói trên, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách:

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, BẢO HIỂM ĐỐI VỚICÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2012

Theo Nghị định 14/2012/NĐ-CP ngày 07-03-2012 của Chính Phủ

( Áp dụng 1-05-2012)Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Bộ Luật lao động (đã sửa đổi, bổ sung), Dự thảo bộ luật lao động năm 2012;

Phần thứ hai. Quy định mới về chế độ tiền lương, chuyển ngạch và xếp lương đối với cán bộ, công chức và người lao động;

Phần thứ ba. Quy định mới về các chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức;

Phần thứ tư. Quy định mới về an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Phần thứ năm. Quy định mới về điều kiện sử dụng lao động, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động;

Phần thứ sáu. Quy định mới về chế độ bảo hiểm.

Cuốn sách không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định, Nhà xuất bản mong nhận được sự góp ý từ phía bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau.

Liên hệ: Hà Trinh: 0926 98 58 68
Giao sách tận nơi miễn phí trên toàn quốc
Web:
sachhanoi.net