Chương trình bảo hiểm sức khỏe mua chung Bảo Việt tháng 10 quyền lợi cho nhóm 1500 người dự kiến chốt đơn vào ngày 20/11/2013

với quyền lợi như sau:

- Đối tượng tham gia: 1 tuổi - 65 tuổi
+ Trẻ em dưới 18 tuổi chỉ được chấp nhận bảo hiểm với điều kiện tham gia cùng bố/mẹ hoặc bố/mẹ đã tham gia một loại hình bảo hiểm sức khỏe còn hiệu lực tại Bảo Việt

- Thời gian chờ:
+ Tai nạn, bệnh thông thường : không áp dụng
+ Bệnh đặc biệt và bệnh có sẵn : bồi thường theo tỉ lệ so với thời gian chờ chuẩn là 365 ngày
Ví dụ khách hàng điều trị bệnh đặc biệt và có sẵn cách 240 ngày kể từ ngày hiệu lực hợp đồng thì :
Số tiền chi trả = Số tiền phát sinh thuộc trách nhiệm BH x 240/365
+ Thai sản :

* Thụ thai : 12 tháng ( năm đầu tiên không được mang thai )- Bảo lãnh và bồi thường :
Khi khách hàng khám và điều trị tại những bệnh viện có tên trong danh sách bệnh viện bảo lãnh sẽ được Bảo Việt bảo lãnh nội trú. Trường hợp khám ngoại trú và điều trị nội trú tại những bệnh viện nằm ngoài danh sách KH sẽ thanh toán tiền trước cho bệnh viện rồi làm hồ sơ YCBT gửi lại cho GiNET.

- Thời gian nộp hồ sơ là 60 ngày sau khi điều trị xongvà hồ sơ sẽ được giải quyết trong vòng 15 ngày làm việc ( trừ T7, chủ nhật và ngày lễ).


- Quyền lợi điều trị răng:Bảo Việt chỉ đồng ý chi trả cho các điều trị tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế thuộc hệ thống bảo lãnh của Bảo Việt (chỉ áp dụng cho Hà Nội và TPHCM ) ​ ​- Hiện tại có 5 mức trong chương trình

(file đính kèm) và tỷ lệ giảm phí áp dụng là 35
%.
​-
Để tham gia, ​khách hàng
vui lòng điền thông tin vào giấy ​YCBH​
,
​kê khai rõ tình trạng sức khỏe. S
au đó gửi lại cho em bản scan​/ fax​/ chụp ảnh
giấy ​
YCBH

​ ​
có chữ ký xác nhận ​.​

Chi tiết liên hệ: Ms. Trâm 01682052575. tramlb@ginet-vn.com