Công ty Luật TNHH Everest đã tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý giúp thực hiện thành công nhiều thương vụ trong lĩnh vực Mua bán & sáp nhập doanh nghiệp (M&A): (i) Tư vấn giải pháp, các công việc cần làm của doanh nghiệp trước khi thực hiện sáp nhập doanh nghiệp; (ii) Soạn thảo và tư vấn hồ sơ chi tiết để thực hiện việc sáp nhập doanh nghiệp; (iii) Đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp thực hiện việc sáp nhập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh và các thủ tục pháp lý khác cho công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập; (iv) Tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhận sáp nhập 2 năm sau khi sáp nhập.

Để tìm hiểu thông tin chi tiết hoặc yêu cầu cung cấp dịch vụ, Quý vị có thể liên hệ với với Công ty Luật TNHH Everest, địa chỉ: Tầng 19 Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội, Tổng đài hỗ trợ (miễn phí): 1900 636.434, Hotline: 0936.123.777 (LS Phạm Ngọc Minh), E-mail: minhpham.everest@gmail.com, Website: http://luatviet.net.vn.