DongHuong.uk là diễn đàn chia sẻ và báo điện tử chuyên biệt, đồng thời cũng là kênh truyền thông phát triển thương hiệu cho các sản phẩm phục vụ cộng đồng người Việt tại Anh. Các bài viết hữu ích bám sát các vấn đề thời sự được chính cộng đồng tự biên tập, lược dịch và tồng hợp từ nhiều nguồn uy tín. Chúng tôi cam kết luôn là cầu nối miễn phí nhằm phát triển bền vững cộng đồng người Việt tại Anh.