Hi các bạn,

Bạn nào đang gặp khó khăn trong việc "Mở sổ tiết kiệm cá nhân và chứng minh tài chính khi đi du học, tu nghiệp ", vui lòng liên hệ với Hà để được hướng dẫn miễn phí và trợ giúp nhé.

Số điện thoại: 0932 962 579
Email: thanhha.nguyen38@yahoo.com.au