Máy xét nghiệm nước tiểu Roche Urisys 1100 là một trong những công cụ có thể chẩn đoán bệnh chính xác và nhanh nhất bằng nước tiểu. Chỉ sử dụng một mảnh giấy nhỏ đặc biệt nhúng vào nước tiểu của bệnh nhân cần xét nghiệm , từ đó có thể giúp các bác sĩ biết được trong nước tiểu của bệnh nhân đó có thành phần bất thường gây bênh hay không như : đường , protein, máu.
Link SP: MÁY XÉT NGHIỆM NƯỚC TIỂU ROCHE URISYS 1100--Business, Manufacturers, Suppliers, Service, Management, Máy xét nghiệm sinh hóa, máy xét nghiệm nước tiểu, máy chạy thận, máy phân tích nước tiểu, máy phân tích sinh hóa, máy siêu lọc máu, thời trang, công