Bộ máy phun sương 5 béc bao gồm:

  1. Máy DH 17
  2. Béc đồng 5 bộ
  3. Dây PE 8 ly 10m
  4. 1 bộ lọc nước

Máy phun sương DH 17

Béc phun sương giữa và béc cuối đồng
Đầu béc phun sương

Dây PE 8 ly màu đen


Đế giữa đồng