Đo điện trở tiếp đất 3 cực RA
Dải đo 0,020 Ω đến 19,99 kΩ
Độ phân giải 0,001 Ω đến 10 Ω
Độ chính xác ± (2 % số đọc + 3 d)
Sai số vận hành ± (5 % số đọc + 3 d)
Nguyên tắc đo: Đo dòng diện và điện áp
Đo điện áp Vm = 48 V ac
Dòng đoản mạch > 50 mA
Tần số đo 128 Hz
Thời gian đo thông thường là 6 giây
Mức quá tải tối đa 250 V rms (liên quan đến sử dụng sai cách)
Nguồn phụ 6 x 1,5 V alkaline (loại AA LR6)
Tuổi thọ pin Thông thường > 3.000 lần đo