MÁY CHẤM CÔNG-KIỂM SOÁT


Máy chấm công thẻ từ
Máy chấm công thẻ giấy
Máy chấm công kiểm soát cửa
Máy chấm công vân tay -Thẻ từ
Máy chấm công HIP
Phụ kiện máy chấm công
Đầu đọc thẻ + vân tay
Kiểm soát cửa độc lập