Tsurumi là công ty sản xuất bơm hàng đầu tại Nhật Bản. Bắt đầu giới thiệu chiến lược mở rộng thị trường ra nước ngoài vào những năm 1960. Thương hiệu đã được công nhận tại Châu Á từ những năm 1970 và sau đó là ở Hoa Kỳ và Châu Âu vào những năm 1980.
Ngày nay, Tsurumi đã mở rộng cơ sở hoạt động của mình và hoạt động tại 45 quốc gia và khu vực. Ngoài việc được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, các sản phẩm bơm hiệu năng cao của Tsurumi được sử dụng rộng rãi trong các dự án quy mô lớn của quốc gia, nơi mà những sản phẩm bơm Tsurumi hoàn thành vai trò một cách đáng tin cậy.
Ứng dụng bơm Tsurumi trong các lĩnh vực:
- Máy bơm nước thải đặt chìm Tsurumi được ứng dụng trong xây dựng các hệ thống của nhà máy sử lý nước thải, nước sinh hoạt.
- Hệ thống thoát nước từ các nhà máy, các ngành công nghiệp.
- Ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản, trang trại, chuồng trại chăn nuôi, bể chứa nước thải phân…
- Trong hệ thống bể chứa sử lý nước thải.
Liên hệ để được tư vấn và báo giá:
Công ty TNHH Tư vấn Công nghệ Âu Lạc
Điện Thoại: 083 882 2231
Mr Hùng 0902 441 223
Email: ngotienhung2011@gmail.com
Website:Âu Lạc - Phân chuồng vi sinh
Các Model bơm chìm thông dụng mà chúng tôi cung cấp:
40PU2.15 40PU2.15s 40PU2.25 40PU2.15S 50PU2.4S 50PU2.4 50PU2.75 65PU21.5 65PU22.2 80PU27.7 40PUA2.15 40PUA2.15s 40PUA2.25 40PUA2.15S 50PUA2.4S 50PUA2.4 50PUA2.75 65PUA21.5 65PUA22.2 80PUA27.7 40PUW2.15 40PUW2.15s 40PUW2.25 40PUW2.15S 50PUW2.4S 50PUW2.4 50PUW2.75 65PUW21.5 65PUW22.2 80PUW27.7 250B611 250B622 250B430 250B437 250B445 250B455 250B475 50B2.75S 50B2.4 50B2.75 50B2.75H 150B63.7 150B47.5H 150B47.5L 150B411 150B415 150B422 150B437 300B615 300B622 300B630 300B637 300B445 300B655 300B475 80B21.5 100B42.2 100B43.7 100B43.7H 100B45.5 100B47.5 200B47.5 200B411 200B415 200B422H 200B422 200B437 200B455 350B822 350B630 350B637 350B645 50C2.75S 80C21.5 100C42.2 100C43.7 100C45.5 100C47.5 100C411 100C415 40U2.25S 40U2.25 50U2.4S 50U2.4 50U2.75 50U21.5 80U2.75 80U21.5 80U22.2 80U23.7