Theo quy định của pháp luật thì người nước ngoài muốn lao động hợp pháp ở Việt Nam phải tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài phải có trách nhiệm xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài (gồm thủ tục cấp mới giấy phép lao động thủ tục cấp lại giấy phép lao động), lúc đó các khoản chi lương cho người nước ngoài mới được đưa vào chi phí hợp lý. Công ty luật Phamlaw cập nhật lien tục những thay đổi mới nhất về Thủ tục xin giấy phép lao động của Sở Lao động Thương Binh và Xã Hội sở tại là cơ quan tiếp nhận trực tiếp hồ sơ giấy phép lao động.
người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên 3 tháng phải có giấy phép lao động


Theo quy định tại khoản 1 điều 9 nghị định số 34/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 25 tháng 03 năm 2008 và Nghị định 46/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài vào Việt Nam làm việc với thời hạn trên 03 tháng thì phải có giấy phép lao động

Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc để xử lý các trường hợp khẩn cấp như: những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được có thời gian trên 03 (ba) tháng thì hết 03 (ba) tháng làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài phải làm thủ tục đăng ký cấp giấy phép lao động theo quy định pháp luật.
1. Hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động
– 1.Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài của người sử dụng lao động;
– 2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.
– 3. Phiếu lý lịch tư pháp của người lao động trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.
– 4. Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
– 5. Bằng đại học(trở lên) hoặc văn bản xác nhận kinh nghiệm làm việc của người lao động nước ngoài;
– 6. Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.
– 7. 02 ảnh mầu ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài của người lao động.
– 8. Bản sao hộ chiếu của người lao động.
Một số trường hợp lao động nước ngoài làm việc trong một số ngành nghề có điều kiện ( bác sĩ, giáo viên tiếng anh,… cần có thêm những tài liệu khác ( Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết)
2. Điều kiện xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
– Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
– Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
– Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
– Có chứng chỉ hành nghề trường hợp làm công việc yêu cầu chứng chỉ hành nghề;
– Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
– Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.
3. Yêu cầu đối với hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài
– Mọi giấy tờ được lập của nước ngoài phải được Hợp pháp hóa lãnh sự và được dịch ra tiếng Việt và Công chứng
– Hồ sơ khai bằng tiếng Việt Nam hoặc 02 thứ tiếng (Tiếng Việt và tiếng nước ngoài). Trường hợp chỉ khai bằng một thứ tiếng nước ngoài thỉ phải dịch ra tiếng Việt Nam;