luật đất đai 2014 và quy định mới nhất về đăng ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đát, giao đất, đền bù, giải tỏa mặt bằng, giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực đất đai


Ngày 29 Ị1112013, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai (sủa đổi) với 89,96% tổng số đại biểu tán thành. Luật Đất đai gồm 14 chương, 212 điều, sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 /7/2014.
Luật này quy định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; để phát triển kinh tế- xã hội, vì mục đích quốc gia công cộng. Để thu hồi đất phải dựa vào căn cứ thu hồi đất quy định tại Điểu 61, Điều 62 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyển phê duyệt, tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án. Luật Đất đai (sửa đổi) đã quy định rõ thẩm quyền cho phép thu hồi đất nêu tại Điều 62 (thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, mục đích quốc gia, cộng đồng) để tránh tùy tiện trong thu hồi đất. Về Khung giá đất, Luật Đất đai sửa đổi nêu rõ: “Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng".


Liên hệ mua hàng:
0935 983 988

NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH
giao hàng tận nơi sau 30 phút tại hà nội và sài gòn
ở các tỉnh khách giao hàng sau 12 tiếng làm việc

nguồn: biểu thuế xuất nhập khẩu 2015