Giới thiệu khóa học:

* Lớp tiếng Anh giao tiếp cho người lớn tuổi từ 40 tuổi trở lên được giảng dạy giúp người học
những bài học cụ thể sinh động dễ tiếp thu.
* Học viên nghe nói trực tiếp với giáo viên và bạn cùng lớp.
* Xem video với những tình huống phù hợp để ứng dụng nghe nói ngay trong thực tế.
* Các bài giảng được soạn thảo và trình chiếu trên máy tính trong các buổi học giúp người học có khả
năng luyện kỹ năng nghe nói qua từng bài học.
* Lớp ít học viên, tối đa 5 học viên/lớp.
* Giáo viên lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm dạy cho người lớn tuổi.

Thời gian học:
* Sáng 2 - 4 - 6: 8:00 - 9:30
* Tối 2 - 4 - 6: 19:30 - 21:00
* Tối 3 - 5 - 7: 17:30 - 19:00
* Lớp sáng thứ 7 và chủ nhựt: 8:00 - 10:15

Học phí: 550.000 đ/tháng

Địa điểm học: 70 - 72, Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Liên hệ: Mrs Tuyết, sdt 0975 084 149 hoặc (08) 3995 1773, email minhtuyet54@gmail.com