Lớp tiếng Anh căn bản cho người mới bắt đầu học tiếng Anh sẽ khai giảng
vào đầu tháng 10-2012. Lớp tối đa 6 người. Học vào buổi tối các ngày thứ
3 - 5 - 7, từ 5:30 đến 7:00.

Các bạn liên hệ Ms Tuyết, sdt 0975 084 149, email minhtuyet54@gmail.com

Thân mến