Lớp đàm thoại tiếng Anh cho người lớn tuổi (từ 40 tuổi trở lên) sẽ
học vào sáng thứ 7 (8:00 đến 10:00) và sáng chủ nhựt (8:00 đến
10:30). Chi tiết liên hệ Ms Tuyết, sdt 0975 084 149, lớp tối đa 5
người. Học tại 70 - 72, Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận,
TP Hồ Chí Minh.