Admin cho em hỏi , không hiểu sao sau khi em đăng bài em không thể sửa lại bài viết của mình . Nó cứ hiện lên lỗi : " Không tìm thấy link bài gửi" ??? Với lại cái phần Gửi bài em vào không còn thấy chức năng nào nữa , như in đậm , chèn link ... .Mong Admin xem xét và giúp em.