Trường Đại học Công đoàn thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo liên thông năm 2012 như sau:
1. Ngành tuyển sinh: - Kế toán, - Tài chính – Ngân hàng, - Quản trị kinh doanh

2. Các môn thi tuyển:
- Từ trung cấp lên đại học, trung cấp lên cao đẳng:
+ Ngành Kế toán: Tiếng Anh, Toán cơ bản, Nguyên lý kế toán.
+ Ngành Tài chính – NH: Tiếng Anh, Toán cơ bản, Tài chính - Tiền tệ
- Từ cao đẳng lên đại học:
+ Ngành Kế toán: Tiếng Anh, Kế toán tài chính doanh nghiệp
+ Ngành Tài chính – Ngân hàng: Tiếng Anh, Tài chính doanh nghiệp
+ Ngành Quản trị kinh doanh: Tiếng Anh, Quản trị chất lượng

3. Thời gian đào tạo:
- Từ trung cấp lên đại học: Từ 2,5 đến 3 năm.
- Từ cao đẳng lên đại học và từ trung cấp lên cao đẳng: Từ 1,5 đến 2 năm.

4. Lệ phí tuyển sinh:
- Đăng ký dự thi: 100.000 đ/1 hồ sơ
- Ôn thi: 600.000 đ/3 môn (tr.cấp lên đại học, tr.cấp lên c.đẳng)
- Ôn thi: 500.000 đ/2 môn (cao đẳng lên đại học)
- Dự thi: 200.000 đ/1 thí sinh

5. Thời gian tiến hành:
Đợt 1,2:
- Phát hành hồ sơ: Tháng 11/2011. Đợt 1: Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2011
- Dự kiến ôn thi: Tháng 01/2012. Xem lịch ôn thi tại: www.dhcd.edu.vn
- Dự kiến thi tuyển sinh: Tháng 02, tháng 04/2012
Đợt 3,4:
- Phát hành hồ sơ: Tháng 5/2012
- Dự kiến ôn thi: Tháng 7/2012
- Dự kiến thi tuyển sinh: Tháng 8, tháng 12/2012

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty cổ phần nguồn nhân lực Việt
10/141, Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0462694669
Website: http://vinahure.com.vn hoặc lienthongdaihoc.vn