Nhóm học tiếng Anh cho bé 7-8 tuổi với GVNN khu vực Thanh Xuân, sĩ số lớp 8-10, học giáo trình Family & Friends 1. Học tiếng Anh qua các trò chơi, các bài hát nên trẻ sẽ rất thích. Các phụ huynh có thể cho bé đến học thử miễn phí. Mời các phụ huynh liên lạc với em theo số 0985 871 160. Thanks.