Lập nhóm học tiếng Anh trình độ Starter cho bé 6-7 tuổi với giáo trình Family & Friends 1, tuần 1 buổi 1,5h với GVNN. Lớp còn thiếu 2 bé nữa cho đủ sĩ số 12. Mời chị em liên hệ theo số ĐT: 0985 871 160