Kí hợp tại nhà quý khách

Mr. Hưng: 0982 066 266

WEBSITE: VIETTELNET.COM.VN

Chương trình khuyến mãi tháng 05/2013
--------------ADSL
Chính sách cho khách hàng hòa mạng mới và chi tiết gói cước :

I. Khách hàng trả hàng tháng: Khách hàng trả hàng tháng, không cần đóng trước sẽ được miễn phí cước sử dụng tháng thứ 7.

1. Phí lắp đặt:
- Không nhận Modem: 100.000 vnđ
- Nhận modem 2 cổng: 300.000 vnđ
+ Nhận modem 4 cổng thường: đóng thêm 100.000 vnđ.
+ Nhận modem 4 cổng có wifi: đóng thêm 400.000 vnđ.

2. Bảng giá cước cụ thể:

II. Khách hàng đóng trước 6 tháng cước:
Khách hàng đóng trước 6 tháng cước, tiền cước sẽ được trừ lại vào tháng thứ 2-tháng thứ 7.
1. Phí lắp đặt:
- Không nhận Modem: 50.000 vnđ
- Nhận modem 2 cổng: 150.000 vnđ
+ Nhận modem 4 cổng thường: đóng thêm 100.000 vnđ.
+ Nhận modem 4 cổng có wifi: đóng thêm 400.000 vnđ.

2. Bảng giá cước cụ thể:

III. Khách hàng đóng trước 12 tháng cước:
Khách hàng đóng trước 12 tháng cước, tiền cước sẽ được trừ lại vào tháng thứ 2-tháng thứ 13.

1. Phí lắp đặt:
- Miễn phí lắp đặt
- Miễn phí modem 2 cổng
+ Nhận modem 4 cổng thường: đóng thêm 100.000 vnđ.
+ Nhận modem 4 cổng có wifi: đóng thêm 400.000 vnđ.

2. Bảng giá cước cụ thể:

------- CÁP QUANG FTTH

Liên hệ ký hợp đồng: 0982 066 266

1. Khách hàng đóng phí lắp đặt hàng tháng:
- Phí lắp đặt 2.200.000đ
- Tặng modem Wifi 4 cổng
- Cước phí hàng tháng 385.000

2. Khách hàng đóng trước 3 tháng và 6 tháng:
- Phí lắp đặt 550.000 đ
- Tặng modem 4 cổng wifi
- Cước phí hàng tháng 385.000đ

3. Khách hàng đóng trước 12 tháng
- Miễn phí lắp đặt
- Tặng modem wifi 4 cổng
- Cước phí hàng tháng 385.000

4. Chương trình khuyến mãi cụ thể


II. Nội dung khuyến mãi cáp quang Viettel FTTH Office (32Mbps)
Internet Cáp quang Viettel FTTH Office (32Mbps) dành cho các hộ gia đình, doanh nghiệp có nhu cầu cao, hoặc từ dưới 30 máy tính.

1. Khách hàng đóng phí lắp đặt hàng tháng
:
- Phí lắp đặt 1.100.000đ
- Tặng modem Wifi 4 cổng
- Cước phí hàng tháng 770.000


2. Khách hàng đóng trước 6 tháng:
- Miễn phí lắp đặt
- Tặng modem 4 cổng wifi
- Cước phí hàng tháng 770.000đ


3. Khách hàng đóng trước 12 tháng
- Miễn phí lắp đặt
- Tặng modem wifi 4 cổng
- Cước phí hàng tháng 770.000


4. Chương trình khuyến mãi cụ thể

Liên hệ ký hợp đồng
:
Mr. Hưng: 0982 066 266
WEBSITE: VIETTELNET.COM.VN