Mình nhận làm các loại web như tin tức, bán hàng, web giới thiệu công ty, doanh nghiệp, web bất động sản, du lich....