(*) Thẻ Visa credit không TSĐB

Hạn mức

- Hạn mức cho khách thường tối đa là 3 tháng lương và không quá 100 triệu đồng
- Cho cán bộ, nhân viên của tập đoàn Ocean group là 6 tháng lương. Tập đoàn PVN là 6 tháng lương và tối đa là 1 tỷ đồng
- Hạn mức đối với thẻ vàng là từ 20 triệu, thẻ chuẩn từ 10 triệu

Thời hạn tối đa: 24 tháng

Điều kiện

- Nữ từ 22 đến 55 tuổi, nam từ 22 đến 60 tuổi
- Có thời hạn hợp đồng lao động còn 4 tháng trở lên
- Không có nợ quá hạn, nợ xấu từ nhóm 3, trong vòng 1 năm gần nhất
- Khách hàng có thu nhập từ 6 triệu trở lên

Thủ tục

- Giấy đăng ký mở thẻ
- CMTD, hộ khẩu, KT3
- Bản sao hợp đồng lao động
- Bản sao kê lương 3 tháng gần nhất có dấu NH

Ưu đãi: Khách hàng có thể phát hành thêm tối đa 2 thẻ phụ, miễn phí phát hành thẻ, từ 1/8/2013 miễn phí thường niên

(*) Visa credit có TSDB

Đối tượng: Dành cho tài khoản, sổ tiết kiệm do Oceanbank pháy hành, có số dư tối thiểu 5 triệu đồng

Hạn mức: 90% số dư VND, 80% với số dư USD

Thời hạn: Tối thiểu 3 tháng, tối đa 24 tháng

Điều kiện: Khách sẽ nhận lại tiền bị phong tỏa, cầm cố trong thời gian tối thiểu 45 ngày kể từ khi khách hàng có yêu cầu ngưng sử dụng thẻ

Thủ tục

- Giấy đăng ký mở thẻ
- Bản sao CMT, hộ khẩu, KT3
- Hợp đồng cầm cố sổ tiết kiệm
- STK của khách
- Hoặc giấy đề nghị phong tỏa tài khoản

Ưu đãi: Khách hàng có thể phát hành thêm tối đa 2 thẻ phụ, miễn phí phát hành thẻ và miễn phí thường niên

Liên hệ: Lê Minh Khoa
SDT: 0978.606.751
Email: Khoalm@oceanbank.vn