Làm thế nào để nhận biết một trung tâm Anh ngữ chất lượng?

1.Học lại miễn phí nếu không đạt kết quả đầu ra.
2.Học phí có thể đóng làm nhiều lần.

Đó là 2 tiêu chí chứa đựng rủi ro cao mà không phải bất cứ một trung tâm ngoại ngữ nào cũng có thể đưa ra và thực hiện.

BRITISH EDUCATION CENTRE – BEC
TRUNG TÂM GIÁO DỤC ANH - BEC
25/ 24 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội
04.366.588.45 / 098.269.2369
bec.vn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Học Phí: 1.500.000đ / 3 tháng với GV bản ngữ
Thời lượng: 1,5h/buổi
Lịch học: 2b/tuần
Sĩ Số: 8-15HV/Lớp