kinh doanh vai nham , giay nham , vat lieu danh bong

  • 2 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1

  Kinh gui den qui cong ty loi chao tran trong nhat !!!

  Doanh nghiep Diep Long chung toi la 1 cong ty chuyen san xuat cac mat hang nghanh co khi nhu (inox , sat , nhom v..v. )

  Chat lieu vai nham cua cong ty chung toi chon de san xuat va kinh doanh la nhung thuong hieu rat duoc ua chuong o thi truong Viet Nam nhu :

  • Xuat xu China : GXK51 , JB5 , TF32 , ca ngua v..v…!
  • Xuat xu Korea : PZ533 , JA165 , KA 162 , XA177 , XA 517 v..v..!
  • Xuat xu Japan : X871 , J870 , J64 DA , X625 v..v …!

  Nhung san pham do doanh nghiep chung toi san xuat :

  01. nham xep : 4” , 5” , 7”
  02. nham cay : 15x15 , 30 x 10 ,20 x 25 , 25 x 25 , 30 x 25 , 40 x 25 , 50 x 25, 60 x 25 , 80 x 25
  03. Nham tron : 8” x 1” , 8” x 2” , 10” x 1” , 12” x 1”

  Ngoai ra cong ty chung toi con kinh doanh cac loai mat hang vai nham va giay nham chuyen phuc vu cho nghanh go va nghanh kim loai nhu :

  01. nham vong : 4” x 24” , 4” x 36” , 6” x 25” , 6” x 12,5”
  02. nham bang : 2” x 83” , 2” x 132” va nhieu qui cach khac nua
  03. nham thung : 24” x 48” , 25” x 54” , 25” x 60” , 52” x 83” ..v..v ..!
  04. nham chi : 36” x 50m
  05. keo 502
  06. nham cuon : 6” x 50y , 4” x 50y , 8” x 50y , 12” x 50y , 54” x 50y
  07. ni xam : 4” , 5” , 6” x 1” , 8” x 1” , 8” x 2” , 10” x 1” , 10” x 2” , 12” x 1” , 12” x 2”
  08. ni trang : 4” , 5”
  09. sap danh bong : trang , xanh , den
  10. da cat AGP : 100 x 1mm
  11. da mai AGP : 100 x 2.5mm

  Muc tieu cong ty chung toi dua ra la san xuat nhung san pham tot nhat va gia ca hop ly nhat de phu hop voi thi truong canh tranh hien nay .

  Hom nay doanh nghiep chung toi gui den qui cong ty vai mat hang do doanh nghiep chung toi san xuat va kinh doanh. Rat hy vong duoc su quan tam cua qui cong ty den nhung san pham cua cong ty chung toi . Va hy vong duoc cung cap nhung san pham tot nhat de phuc vu trong viec san xuat cua qui cong ty !!


  Moi chi tiet xin lien he :

  Doanh nghiep Diep Long

  Dia chi van phong : 541/6/4 ,duong Huong Lo 2,Phuong Binh Tri Dong ,quan Binh Tan - HCM
  DT : 083.7514709
  FAX : 083.7514709
  DD : 0909.437110 anh Khoa ( giam doc )
  Email : tomy_phan2000@yahoo.com
  Web : www.ecm.vn/tomy_phan2000/

  Hình đính kèm
  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO