Hãy biến việc online mạng xã hội của bạn thực sự có ý nghĩa, hãy tham gia cùng chúng tôi trên http://www.sharefeeds.us/feed-publisher/ để cùng kiếm
tiền nhờ mạng xã hội, đồng thời bạn cũng đang làm một việc rất có ý nghĩa đó là từ thiện. Khi bạn like mỗi page trong danh sách các pages của chúng tôi bạn nhận
được $0.01/1like, bạn của bạn (người đã sử dụng địa chỉ chia sẻ của bạn để tham gia cùng chúng tôi) cũng like thì bạn lại nhận được $0.005/1 like, mỗi like đó bạn
đã để giành được $0.005(không tính vào tiền của bạn) để làm từ thiện. Khi bạn chia sẻ những feeds trong danh sách của chúng tôi, nếu có bất kỳ ai click lên chia
sẻ của bạn từ các mạng xã hội mà chúng tôi chấp thuận (plus.google.com, facebook.com, linkedin.com, twitter.com) bạn lại nhận được $0.0001/click, bạn của
bạn cũng chia sẻ và nhận được clicks từ những người khác thì bạn cũng lại nhận được $0.0001, và bạn lại để giành được $0.0001 để làm từ thiện. Kiếm tiền rất
đơn giản trên cả 4 mạng xã hội lớn, lại làm được một việc rất có ý nghĩa tại sao bạn lại không tham gia? Bạn chia sẻ để đó và đi ngủ bạn vẫn có thể kiếm tiền
theo cấp số nhân, bạn sử dụng url của bạn(chúng tôi đã ghi rõ ở menu bên phải) giới thiệu được càng nhiều người tham gia thì bạn kiếm được càng nhiều tiền.
Chúng tôi có rất nhiều feeds cần likes, clicks, lại làm đồng thời trên nhiều mạng xã hội lớn (plus.google.com, facebook.com, linkedin.com, twitter.com) có thể
giúp bạn vừa online giải trí lại vừa kiếm được tiền mà không tốn nhiều sức.
Hãy tham gia ngay bạn nhé!