Các bố các mẹ đăng kí theo đường link dưới đây, với mỗi cuộc khảo sát sẽ được tích điểm và đổi điểm đó lấy thẻ điện thoại:X , cái này mình thấy rất hay:X
http://infoq.vn/Registers/index?friend=df3686f15feed27b