“Trải nghiệm 5* trên từng dặm bay”
Thời gian: Từ 00:01’ ngày 18/01/2020 đến 23:59’ ngày 18/02/2020
Nội dung:
Chỉ áp dụng cho khách hàng đặt vé trên Website: https://shorten.asia/3Rbh3CHS
Hình thức áp dụng: Khuyến mại 20% cho dịch vụ chọn hạng ghế Phổ thông đặc biệt Premium seat trên máy bay Boeing 787-9
Thời gian bay áp dụng: không giới hạn

https://www.facebook.com/onlineshoppinglinkhangsaleoff/