Tung tâm đào tạo Nguồn lực Việt (Vietsourcing) xin được gửi tới anh chị thông tin về khóa học : Lập và quản lý dự toán (ngân sách)
Mục tiêu khóa học:
Học viên sẽ hiểu được vai trò của ngân sách trong vai trò làm công cụ hữu hiệu cho chiến lược kinh doanh và trao đổi thông tin. Bên cạnh vai trò cần thiết trong việc tạo ra và đạt được chiến lược kinh doanh tốt, khóa học sẽ đưa tới học viên cách mà ngân sách có thể nâng cao hiệu quả hoạt động. Cụ thể, khóa học đưa tới các công cụ lập ngân sách thực tiễn :
Kỹ năng dự đoán đúng, thực tiễn và tin cậy
Kỹ năng kiểm soát và phân tích ngưỡng doanh thu, chi phí cũng như ngưỡng hoạt động·
Lập kế hoạch và thời gian biểu cho sản xuất cũng như chi phí liên quan
Sử dụng ngân sách như một công cụ nâng cao hiệu quả hoạt động
Đối tượng học viên:
Giám đốc điều hành, giám đốc sản xuất
Các trưởng bộ phận, kế toán trưởng
Kế toán quản trị, kế toán giá thành
Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế về lập và quản lý dự toán (ngân sách) cho nhiều loại hình doanh nghiệp. Kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyển tải thông tin và giải quyết vấn đề sẽ giúp học viên nắm vững các chủ đề của khóa học.
Nội dung chính:
Lập và quản lý dự toán (ngân sách)

Phần 1:
Giới thiệu chung về ngân sách và lập ngân sách

Ngân sách là gì và lý do của ngân sách, các loại dự toán và các phương thức lập dự toán
Quá trình lên kế hoạch và lập ngân sách; công tác chuẩn bị cũng như kiểm soát việc lên kế hoạch và lập ngân sách
Những vấn đề về hỗ trợ hành chính: Báo cáo, phân tích và đánh giá

Phần 2:
Thực hành lập ngân sách theo chức năng và thiết lập ngân sách tổng thể

Các kỹ năng sử dụng để lập ngân sách
Lập ngân sách theo chức năng
Dự toán doanh thu
Dự toán sản xuất
Dự toán giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động
Dự toán đầu tư tài sản cố định
Dự toán dòng tiền
Thiết lập ngân sách tổng thể
Bảng cân đối kế toán – Kế hoạch
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh – Kế hoạch
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Kế hoạch
Các yếu tổ ảnh hưởng tới lập dự toán: lạm phát, thuế…

Phần 3:
Ngân sách và cải thiện hiệu quả hoạt động

Mô hình Bảng điểm cân bằng (Balance Scorecards)
Mô hình so sánh Chuẩn (Benchmarking)
Kiểm soát thực hiện ngân sách thông qua phương pháp so sánh biến động


Nếu anh/chị quan tâm đến khóa học, vui lòng liên hệ qua email:vsc.huept@gmail.com hoặc mobile: 0975.342.099 ( phạm Huệ )

Xin mời anh chị xem thông tin các khoá học ngắn hạn liên quan tại trang web: http://vietsourcing.edu.vn/

Rất mong có cơ hội được đón chào anh/chị tại Trung tâm đào tạo Vietsourcing !