"khóa học kế toán cho người chưa biết gì - mới học kế toán"Dung:090 4884 911

  • 20 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1

  KHÓA: NGHỀ KẾ TOÁN TỪ A → Z
  ( Loại hình DNTM đơn thuần và DNTM xuất nhập khẩu)
  A GIỚI THIỆU
  1. Đối tượng: Dành cho người bắt đầu học kế toán , chuyên nghành khác
  2. Thời gian học: Theo học viên đăng kí
  3. Thời lượng đào tạo: từ 3 tháng – 6 tháng ( đào tạo tới khi thành nghề mới thôi)
  B. NỘI DUNG KHÓA HỌC
  PHẦN I: LÝ THUYẾT
  I: NGUYÊN LÝ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
  1. Bản chất của kế toán trong doanh nghiệp.
  2. Các thuật ngữ cơ bản trong kế toán: Thuật ngữ nghành và thuật ngữ chuyên môn.
  3. Hệ thống tài khoản và cách sử dụng tài khoản tương ứng với các phát sinh tài chính của DN.
  4. Định khoản và hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh trong DN.
  II: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ KỸ NĂNG SỬ DỤNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
  1. Chế độ kế toán doanh nghiệp, so sánh sự khác nhau, cách lựa chọn phù hợp với từng loại DN.
  2. Phân biệt kế toán quản trị và kế toán thuế với các nghiệp vụ kế toán phát sinh thực tế.
  3. Chức năng, nhiệm vụ, kỹ năng quản lý công việc của từng vị trí kế toán chủ chốt trong DN hiện nay.
  4. Kỹ năng vận dụng tài khoản và hạch toán kế toán trong các loại hình DNTM: Trong nước và XNK
  5. Giới thiệu hệ thống tài khoản theo QĐ 15 và QĐ 48, so sánh sự khác nhau.
  III: CÁCH ĐỌC, VIẾT CÁC CHỨNG TỪ PHÁT SINH THỰC TẾ TRONG DN.
  1. Cách đọc và kiểm tra các chứng từ, hóa đơn đầu vào phát hiện sai sót theo yêu cầu quản lý và thuế. Phân loại các hóa đơn theo mục đích quản lý, theo dõi. Các văn bản, giấy tờ phù hợp đi kèm chứng từ đầu vào để tăng tính chặt chẽ phòng tránh rủi ro thuế.
  2. Cách đọc, lập và quản lý tờ khai hải quan nhập khẩu, xuất khẩu. Hồ sơ nhập khẩu, xuất khẩu hợp lệ.
  3. Cách đọc hợp đồng và các tài liệu kế toán khác đảm bảo chính xác với các chứng từ kế toán phát sinh.
  4. Cách viết hóa đơn đầu ra: Cách viết cho các trường hợp xuất hóa đơn như: Bán hàng hóa, dịch vụ, công trình; Xuất tài sản, công cụ dùng trong công ty; Xuất bán thanh lý TS,CCDC; Xuất bán hàng hóa chiết khấu.
  5. Cách lập các chứng từ kế toán khác liên quan. Cách lưu trữ tài liệu, chứng từ đảm bảo tra cứu trong kế toán quản trị và quyết toán thuế.
  IV: BẢN CHẤT CÁC LOẠI THUẾ, CÁCH TÍNH THUẾ, CÁCH TÍNH GIÁ THÀNH, CHI PHÍ.
  1. Bản chất các loại thuế trong DN. Cách tính thuế GTGT, TNDN, TNCN, XNK, Thuế môn bài, thuê văn phòng nhà đất.
  2. Phương pháp tính giá vốn: Cách tính giá vốn hàng hóa thương mại trong nước, XNK.
  3. Phương pháp tính khấu hao, phân bổ. Cách tính khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC theo quy định của Bộ tài chính và pháp luật thuế.
  4. Cách xác định các chi phí hợp lý được Pháp luật thuế quy định, cách tính các chi phí được hưởng từ các chi phí bị áp theo tỷ lệ quy định của BTC.
  VI. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHUYÊN SÂU CÁC LOẠI HÌNH DNTM
  1. Quy trình hạch toán kế toán trong DNTM đơn thuần: Chứng từ phát sinh--->Phân loại---->Xử lý thu nhập--->Xử lý giá vốn---> Tập hợp---->Tính kết quả kinh doanh.
  2. Quy trình hạch toán kế toán trong DN TM Xuất nhập khẩu: Chứng từ phát sinh--->Phân loại---->Xử lý thu nhập--->Xử lý giá vốn---> Tập hợp---->Tính kết quả kinh doanh.
  VII: GHI CHÉP SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  1. Quy trình ghi chép sổ sách kế toán: Từ chứng sống của DN lên các loại sổ sách theo quy định của Bộ tài chính và pháp luật thuế. Kỹ năng kiểm tra và phát hiện sai sót SSKT. Phương pháp điều chỉnh và sửa sai sổ sách kế toán.
  2. Quy trình lập báo cáo tài chính: Theo từng bảng biểu quy định trong báo cáo. Kỹ năng kiểm tra và phát hiện sai sót BCTC. Phương pháp điều chỉnh và sửa sai BCTC đã nộp..
  VIII: CÁCH LẬP CÁC BÁO CÁO THUẾ TRÊN PHẦN MỀM THUẾ
  1. Cách lập báo cáo thuế GTGT theo tháng
  2. Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý, quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn năm.
  3. Cách lập báo cáo thuế TNDN theo quý, quyết toán thuế TNDN năm.
  4. Cách lập báo cáo thuế TNCN theo quý, quyết toán thuế TNCN năm.
  PHẦN II: THỰC HÀNH THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TRONG DN
  I: THỰC HÀNH LẬP HÓA ĐƠN, CÁC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN, LƯU TRỮ, PHÂN LOẠI
  1. Lập hóa đơn tài chính: Hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, công trình gồm có chiết khấu và không có chiết khấu; Hóa đơn xuất sử dụng; Hóa đơn bán thanh lý TS,CCDC
  2. Lập các chứng từ kế toán liên quan: PN,PX,PT,PC.
  3. Thực hành lưu trữ chứng từ hợp lệ
  4. Phân loại hóa đơn hợp lý, hợp lệ theo quy định.
  II: THỰC HÀNH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN – GHI CHÉP SSKT TRÊN CHỨNG TỪ SỐNG.
  1. Thực hành quy trình hạch toán kế toán trên chứng sống các loại hình DN : TM đơn thuần; TM xuất nhập khẩu, SX,DV, XDXL. Thực hành thành thạo các hạch toán khó trong kế toán: Chiết khấu; Hàng bán bị trả lại; Bán thanh lý CCDC, tài sản; Xuất dùng; Chênh lệch tỷ giá; Giá thành sản xuất, dịch vụ, công trình.
  2. Thực hành ghi chép SSKT các loại hình DN trên Excel và Phần mềm kế toán và khóa số liệu kế toán, chuyển số dư kế toán sang năm tài chính sau.

  III: THỰC HÀNH LẬP CÁC BÁO CÁO THUẾ - BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  1.Thực hành lập các báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN, tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng, quý và quyết toán theo năm trên Phần mềm mã vạch của cơ quan thuế.
  2. Thực hành lập Báo cáo tài chính trên Excel và phần mềm kế toán theo quý, năm.
  PHẦN III: THẢO LUẬN KINH NGHIỆM, LUYỆN PHẢN XẠ THUYẾT TRÌNH XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
  1. Các sai phạm thường gặp trong sử dụng tài khoản kế toán, ghi chép sổ sách. Cách phòng tránh và biện pháp xử lý sai sót ( nếu có).
  2. Các sai phạm trong báo cáo thuế các loại , cách điều chỉnh sai phạm trong báo cáo thuế đã nộp và biện pháp phòng ngừa.
  3. Các chi phí bất hợp lý, biện pháp điều chỉnh chi phí tránh rủi ro pháp luật thuế.
  4. Các sai phạm thường gặp trong cách tính giá vốn, giá thành SX, DV, công trình XDXL, biện pháp phòng tránh và xử lý sai phạm.
  5. Các sai phạm trong BCTC và biện pháp xử lý, điều chỉnh BCTC đã nộp các năm tài chính trước.
  Lưu ý: Giáo viên và học viên cùng thảo luận đưa ra các sai phạm và yêu cầu học viên giải trình các tình huống có sức thuyết phục.
  PHẦN IV: THI TỐT NGHIỆP
  1. Thi Test trắc nghiệm nghiệp vụ trên giấy.
  2. Thi Test phản xạ xử lý tình huống phát sinh và giải trình xử lý các sai phạm đã xảy ra.

  ĐẢM BẢO HỌC VIÊN HỌC XONG KHÓA NÀY LÀM TRỌN VẸN NGHỀ KẾ TOÁN – THUẾ VỚI CÁC VỊ TRÍ KHÁC NHAU TRONG DNTM ( TRONG NƯỚC VÀ XNK) MÀ KHÔNG PHẢI HỌC THÊM BẤT KÝ KHÓA HỌC NÀO.
  1. GIÁO TRÌNH VÀ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY
  ->Giáo trình học: Soạn theo quy trình thực hiện từng phần hành kế toán theo từng bước từ khi bắt đầu tiếp cận với chứng từ kế toán đến khi tính được kết quả kinh doanh sau thuế.
  ->Tài liệu học: Các hóa đơn chứng từ thực tế (Chứng từ sống) của DN với các loại hình đa dạng.
  2. GIÁO VIÊN THAM GIA GIẢNG DẠY:
  ->Chuyên gia quản lý giỏi của VNNP có bề dày kinh nghiệm thực tế trong việc thiết lập hệ thống quản lý kế toán và đào tạo cán bộ phòng kế toán cho các loại hình DN trong và ngoài nước.
  ->Các kế toán trưởng kinh nghiệm của VNNP hàng ngày phải làm việc và giải quyết các công việc với nhiều tình huống thực tế khác nhau về nghiệp vụ kế toán, quản lý kế toán với cơ quan thuế.
  ->Các chuyên gia phân tích tài chính và thuế giỏi của VNNP trong việc phân tích kỹ năng quản lý tài chính kế toán và các kỹ năng quản lý, phòng tránh rủi ro thuế.
  3. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
  ->Phương pháp thực tế: Học viên sẽ như nhân viên kế toán đang thực hiện các phần hành công việc kế toán thực tế từ A – Z của DN và Giáo viên là kế toán trưởng để hướng dẫn, giám sát và chỉ dẫn. Các học viên sẽ được thực hành toàn bộ trên máy vi tính kèm theo những chương trình mới nhất được cập nhập thường xuyên.
  ->Phương pháp tạo kỹ năng: Theo phương châm của VNNP: “Một người kế toán giỏi không phải chỉ là người hạch toán hoặc ghi chép SSKT giỏi mà bắt buộc phải có khả năng làm việc độc lập giỏi và xử lý tình huống kế toán chính xác, nhanh gọn, hiệu quả nhất”. Giáo viên luôn tạo áp lực và cường độ công việc cao cho học viên trong quá trình học để rèn luyện khả năng độc lập, chịu được áp lực cao, thích ứng nhanh với công việc khác nhau, tính linh hoạt cao trong xử lý các tình huống kế toán, thuế phát sinh thực tế.
  ->Phương pháp thẩm thấu và tích lũy kinh nghiệm: Rèn luyện cho học viên các kỹ năng đọc hiểu các văn bản liên quan đến kế toán, thuế. Giáo viên truyền tải các kinh nghiệm và phân tích nhiều tình huống thực tế thưởng xảy ra trong các DN nhằm rèn luyện các kỹ năng tự tìm tòi xử lý kế toán và tự tích lũy kinh nghiệm thực tế cho bản thân và các kỹ năng quản lý, phòng tránh rủi ro thuế.
  4. TRỌNG TÂM ĐÀO TẠO CỦA CÁC KHÓA HỌC.
  -> Học viên thực hiện thuần thục và tiếp cận ngay với các công việc kế toán cuả tại các DN hiện nay: Làm từ A->Z tất cả các công việc của các bộ phận kế toán khác nhau trong DN thực tế đặc biệt kế toán thuế.
  -> Học viên rèn luyện được khả năng thẩm thấu kiến thức kế toán và thuế nhanh, có kỹ năng thuần thục trong xử lý các tình huống kế toán tránh rủi ro thuế, kế toán.
  MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:
  Hotline: 0904 884 911 Or 043 767 3385 số máy lẻ 109 (gặp Kim Dung – phòng đào tạo)
  Cty CP Giải Pháp VNNP Việt Nam: Số nhà 16, ngách 40, ngõ 260 Cầu Giấy – Hà Nội
  Liên hệ trực tuyến qua mail: phongdaotao4vnnp@gmail.com
  Yahoo : khuyenmai_vnnp
  Rất mong được hợp tác với quý vị xin chân thành cảm ơn!
  iframe: approve:
  • 20 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #2


  iframe: approve:
  • 13 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #3
  Up giùm bác nhé, mời các bác ghé thăm sản phẩm khóa cửa cao cấp
  http://levision.com.vn/san-pham/899_...5230XMK-EN.htm

  CTY TNHH LEVISION VIET NAM:
  Cung cấp và lắp đặt hệ thống Camera giám sát, hệ thống báo trộm, Chuông cửa màn hình, khóa cửa điện tử cao cấp, hệ thống điện nhẹ
  Đ/C: Tầng 21 Capital tower 109 Trần Hưng Đạo - P.Cửa Nam - HK - HN
  SĐT: 04.3902.8888 - Hotline PKD Mr Lợi 096.202.7997
  iframe: approve:
  • 20 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #4
  kế toán cho người chưa biết gì
  khóa học kế toán cho người chưa biết gì
  kế toán cho người chưa biết gì
  khóa học kế toán cho người chưa biết gì
  kế toán cho người chưa biết gì
  khóa học kế toán cho người chưa biết gì
  kế toán cho người chưa biết gì
  khóa học kế toán cho người chưa biết gì

  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO