Bạn mình tổ chức lớp này, mọi người xem thử nhé!

http://giaovienmamnon.com/news_detai...han-thien.html

PED( Potential Education Development ) được xây dựng bởi các chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước trên các chuẩn đào tạo quốc tế, nhằm mong muốn phát triển toàn diện trẻ em trong cuộc sống hiện đại, hướng tới phát triển một nền giáo dục tiềm năng cho thế hệ trẻ em tương lai.
 9T nằm trong chuỗi khóa học bồi dưỡng Giá trị sống – Kỹ năng sống của PED, gồm Tôi Thư thái – Tôi Tự tin – Tôi Thân thiện (9T); TÔI biết tự bảo vệ mình; TÔI sáng tạo. Khóa học 9T giúp các Bé tạo dựng tâm trạng an bình, thư thái bên trong, từ đó có thái độ và cử chỉ tự tin và bày tỏ tính cách thân thiện với mọi người và môi trường xung quanh.