Chỉ với 50.000đ để được phiếu trị giá 900.000đ khi tham gia khóa học: Excel 2010 Advanced tại Lạc Việt – Trung tâm đào tạo của New Horizons tại Việt Nam

Học viên có thể đăng ký 1 trong 4 đợt khai giảng (4/3/2013, 7/3/2013, 9/3/2013 & 6/4/2013)

Đặt mua vọucher tại: (www).koupon.vn

New Horizons là tập đoàn đạo tạo kỹ năng công nghệ thông tin độc lập lớn nhất trên thế giới, có bề dày 30 năm hoạt động, với hơn 300 Trung tâm tại 70 quốc gia

Giáo trình được biên soạn theo tài liệu nước ngoài


MICROSOFT® OFFICE EXCEL 2010 ADVANCED
Trong thời đại công nghệ hiện nay, Microsoft Excel đã trở thành công cụ quen thuộc với mọi giới văn phòng, từ quản lý cấp cao đến nhân viên nhưng vẫn chưa có nhiều người có thể khai thác hết năng lực của công cụ làm việc thông minh và hiệu quả này.
Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp đều đang hướng tới việc sử dụng các phần mềm kế toán. Công việc quản lý kế toán phải theo những chuẩn mực chung do nhà nước ban hành.Tuy nhiên, do tính chất đặc thù của mỗi đơn vị nên các phần mềm kế toán không thể giải quyết triệt để công tác kế toán của từng doanh nghiệp. Do đó, những người làm kế toán chuyên nghiệp đều cho rằng phần mềm kế toán chỉ hỗ trợ một phần công việc của họ, đa phần công việc họ được dựa vào “người trợ thủ” đắc lực là Microsoft Excel.

Mục tiêu khóa học: Học viên sẽ sử dụng các công thức cao cấp và làm việc với các công cụ khác nhau để phân tích dữ liệu trong bảng tính. Học viên cũng sẽ tổ chức bảng tính dữ liệu, dữ liệu hiện tại như là biểu đồ, và tăng cường độ rõ ràng bằng cách thêm các đối tượng đồ họa.

Đối tượng học: Khóa học dành cho những ai mong muốn đạt được các kỹ năng cao cấp cần thiết để tính toán dữ liệu sử dụng các chức năng và công thức, sắp xếp và lọc dữ liệu, sử dụng PivotTables và PivotCharts để phân tích dữ liệu, và tùy chỉnh hồ sơ.

Các yêu cầu trước khi học: Trước khi tham gia khóa học, học viên được yêu cầu có kiến thức cở bản về MS Excel 2010

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có khả năng:

Sử dụng công thức cao cấp
Tổ chức bảng tính và dữ liệu bảng sử dụng các kỹ thuật khác nhau
Tạo và chỉnh sửa biểu đồ
Phân tích dữ liệu sử dụng PivotTables, Slicers, và PivotCharts
Chèn và chỉnh sửa các đối tượng đồhọa trong bảng tính
Tùy chỉnh và làm rõ nét các hồ sơvà môi trường Microsoft Office Excel

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Bài 1: Tính toán dữ liệu bằng các công thức cao cấp

Topic 1A: Áp dụng tên ô và hàng
Topic 1B: Tính toán dữ liệu thông qua bảng tính
Topic 1C: Sử dụng các chức năng đặc biệt
Topic 1D: Phân tích dữ liệu bằng chức năng Logical và Tìm kiếm

Bài 2: Tổ chức bảng tính và dữ liệu bảng

Topic 2A: Tạo và chỉnh sửa bảng
Topic 2B: Định dạng bảng
Topic 2C: Sắp xếp và lọc dữ liệu
Topic 2D: Sử dụng các chức năng để tính toán dữ liệu

Bài 3: Dữ liệu hiện tại sử dụng các biểu đồ

Topic 3A: Tạo biểu đồ
Topic 3B: Chỉnh sửa biểu đồ
Topic 3C: Định dạng biểu đồ

Bài 4: Phân tích dữ liệu sử dụng PivotTables, Slicers, và PivotCharts

Topic 4A: Tạo báo cáo PivotTable
Topic 4B: Lọc dữ liệu sử dụng Slicers
Topic 4C: Phân tích dữ liệu sử dụng PivotCharts

Bài 5: Chèn các đối tượng đồ họa

Topic 5A: Chèn và chỉnh sửa hình ảnh và ClipArt
Topic 5B: Vẽ và chỉnh sửa hình dạng
Topic 5C: Minh họa chuỗi công việc sử dụng SmartArt Graphics
Topic 5D: Layer và nhóm các đối tượng đồ họa

Bài 6: Tùy chỉnh và tăng độrõ nét môi trương Excel

Topic 6A: Tùy chỉnh môi trường Excel
Topic 6B: Tùy chỉnh hồ sơ
Topic 6C: Quản lý hình nền
Topic 6D: Tạo và sử dụng các khuôn mẫu

Bài 7: Phân tích dữ liệu

Topic 7A: Tạo Trendline
Topic 7B: Tạo Sparline
Topic 7C: Tạo ngữcảnh
Topic 7D: Thực hiện phân tích What-If
Topic 7E: Thực hiện phân tích thống kê bằng Analysis ToolPak

NEW HORIZONS COMPUTER LEARNING CENTERSNăm 2012 là năm đánh dấu sự kiện tròn 30 năm New Horizons cung cấp các khóa đào tạo kỹ năng Công nghệ thông tin cho hơn 30 triệu học viên toàn cầu. Hiện nay, New Horizons là tập đoàn đào tạo kỹ năng Công nghệ thông tin độc lập lớn nhất trên thế giới với hơn 300 Trung Tâm tại 70 quốc gia.

Yếu tố đem lại thành công của New Horizons trong 30 năm qua rất đơn giản – New Horizons là hệ thống đào tạo và chứng nhận kỹ năng CNTT tốt nhất trên thế giới. New Horizons mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tối ưu với các khóa đào tạo được ủy quyền và cấp chứng nhận từ các đối tác công nghệ hàng đầu như Microsoft, Cisco, CompTIA và VMware. New Horizons là nhà cung cấp các chương trình đào tạo lớn nhất của Microsoft, thực hiện hơn 40% các khóa đào tạo được Microsoft ủy quyền trên toàn cầu; là đối tác đào tạo lớn nhất được Cisco ủy quyền với 250 Trung tâm trên toàn thế giới; là tổ chức được ủy quyền lớn nhất về đào tạo và cấp chứng nhận của CompTIA. Được là đối tác ủy quyền, New Horizons bảo đảm cho học viên luôn có được tài liệu học tập chất lượng cao nhất, đào tạo công nghệ và sản phẩm mới nhất. New Horizons cung ứng lịch trình học tập rộng lớn nhất trên khắp thế giới.

Giải pháp thực hành của New Horizons dựa trên công nghệ điện toán đám mây cho phép học viên có thể thực hành mọi lúc mọi nơi với thời gian thực. Hơn nữa, phương pháp học tập sáng tạo đã giành được giải thưởng của chúng tôi như Online LIVE ®, Mentored Learning ® đã cách mạng hoá cách thức học tập, củng cố và áp dụng kiến thức mới của học viên.

Đặt mua voucher tại: (www)koupon.vn để sở hữu voucher trị giá 900.000đ chỉ với 50.000đ