Trung tâm đào tạo Nguồn lực Việt (Vietsourcing) xin được gửi đến anh chị thông tin về Khóa học: Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) đang nhanh chóng trở thành thước đo chung trong giới kế toán, tài chính. Với hơn 100 quốc gia trên thế giới chấp nhận và áp dụng, cũng như có kế hoạch áp dụng, IFRS đang trở thành một tiêu chuẩn quen thuộc với doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam.


Nếu như công ty chúng ta được thành lập ở Việt Nam và phải tuân thủ chế độ kế toán Việt Nam, tuy nhiên:

 • Đó là một công ty con trong Tập đoàn Đa quốc gia & kế toán cần phải gửi báo cáo về Công ty mẹ cho mục đích báo cáo và hợp nhất, hoặc
 • Có cổ đông góp vốn là Công ty (nhà) đầu tư nước ngoài và họ không am hiểu về kế toán Việt Nam, hoặc họ có yêu cầu phải hợp nhất báo cáo theo chuẩn quốc tế, hoặc
 • Niêm yết hoặc dự định niêm yết trên thị trường quốc tế, hoặc
 • Cá nhân anh chị là tư vấn tài chính, kết toán, thuế, kiểm toán cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực trên

Khi đó sự chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) sang chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là điều rất cần thiết để vừa đáp ứng yêu cầu của Việt Nam, cũng đồng thời có thông tin chính xác, đồng nhất cho đối tác/công ty mẹ sử dụng thông tin trên báo cáo tài chính.
Tuy nhiên, sự chuyển đổi đó không chỉ đơn giản là sự thay đổi hay so sánh từng khoản mục, vấn đề ở đây cần giải quyết là:

 • Khoản mục đó được xác định giá trị thế nào, mỗi một nơi có một quy định riêng, đặc biệt khi sự khác biệt rất lớn giữa VAS & IFRS là một bên thì theo nguyên tắc ‘giá gốc’ trong khi hệ chuẩn mực kia lại theo nguyên tắc ‘giá trị hợp lý’?
 • Khoản mục đó được trình bày như thế nào trên Báo cáo tài chính, hay được ghi trong thuyết minh? Có sự khác biệt gì giữa hai hệ thống?
 • Tác động của từng khoản mục như thế nào lên các Báo cáo tài chính khi không có sự hài hòa giữ hai hệ thống, hoặc sự hài hòa ở mức thấp?

Các câu hỏi đó sẽ được giải đáp tại khóa học: Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS. Học viên sẽ có cơ hội để tìm hiểu sâu để có thể thực hành hoặc giám sát công tác chuyển đổi

Đối tượng khóa học:

 • Nhân sự bộ phận kế toán, tài chính của các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty niêm yết trên thị trường quốc tế
 • Nhân sự bộ phận tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán của các Quỹ đầu tư, công ty kiểm toán, công ty chứng khoán
 • Các sinh viên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, đầu tư, tài chính, ngân hàng
 • Những ai muốn hiểu và cập nhật kiến thức liên quan tới VAS & IFRS

Giảng viên:

Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế về chuyển đổi báo cáo tài chính VAS sang IFRS cho nhiều loại hình doanh nghiệp. Kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyển tải thông tin và giải quyết vấn đề sẽ giúp học viên nắm vững các chủ đề của khóa học.
Thời lượng: 18h (6 buổi)
Khai giảng: Ngày 23/11/2013
Học phí: 3.500.000 đồng
Chính sách ưu đãi:

 • Học viên tự túc học phí: Giảm 5%
 • Học viên Vietsourcing: Giảm 5%
 • Nhóm 3 người trở lên: Giảm 5%
 • Nộp học phí trước khai giảng 15 ngày: Giảm 5%

Nội dung khóa học: Chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

Phần I: Những tác động của hai hệ thống chuẩn mực kế toán (Việt Nam và quốc tế) đến Hệ thống Kế toán của Doanh nghiệp

 • Giới thiệu về hai hệ thống chuẩn mực
 • Sự khác biệt cơ bản về báo cáo tài chính của hai hệ thống
 • Chú trọng các chuẩn mực kế toán Việt Nam: Hàng tồn kho, Doanh thu, Tài sản

Phần II: Những so sánh cơ bản về hai hệ thống chuẩn mực và các điều chỉnh tương ứng

 • VAS và IFRS – Những chuẩn mực tương ứng và sự khác nhau cơ bản
 • VAS và IFRS – Các điều chỉnh cần thiết trong quá trình chuyển đổi
 • Những ảnh hưởng cơ bản của việc chuyển đổi tới vị thế tài chính của Doanh nghiệp cũng như tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Phần III: Thực hành chuyển đổi báo cáo tài chính

 • Ví dụ thực hành chuyển đổi báo cáo tài chính
 • Trao đổi kinh nghiệm chuyển đổi

Để đăng ký tham dự, anh/ chị vui lòng liên hệ:
Mss Thanh Trúc – Counsellor Training Services
Hotline: 0979763082
Email: truchtt@vietsourcing.com
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà Thế Giới Mới, 322 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, TP.HCM
Website: Trung tâm Đào tạo Vietsourcing