Cô đồng Quỳnh trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và ngoài kia vô vàng sản phẩm trầm hương nhưng đã tin và chọn thỉnh vòng tại điện cô đồng Quỳnh. Đây là niềm động viên để cô Quỳnh tiếp tục gieo duyên đến quý khách.

Cầu bình an và tài lộc đến quý khách.

Cô đồng Quỳnh hiện có gieo duyên:

- Vòng tay trầm hương 108 hạt kèm hoa mai
- Tử vi tướng số: xem tuổi xem mệnh vợ chồng con cái
- Tử vi tài lộc: xem tuổi, cũng bái khai trương, buôn bán
- Cúng cắt duyên âm
- cúng vườn tam bảo

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: cô đồng Quỳnh - 0913. 371. 229
#vongtaytramhuong
#codongquynh